1.  Γενικά
 • Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις (στο εξής αναφερόμενοι ως «Όροι και Προϋποθέσεις», «Όροι», «Προϋποθέσεις», ή «Σύμβαση») αποτελούν μια Σύμβαση ανάμεσα στο Διαχειριστή της παρούσας Ιστοσελίδας (στο εξής αναφερόμενος ως «Διαχειριστής», Διαχειριστής Ιστοσελίδας», «Εμείς», «Εμάς», «Μας» ή «Δικό Μας») και Εσάς (στο εξής αναφερόμενος ως «Χρήστης», «Εσείς», «Εσάς», «Σας» ή «Δικό Σας»), η οποια προσδιορίζει τους Γενικούς Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης στην Ιστοσελίδα και σε οποιαδήποτε προϊόντα ή/και υπηρεσίες (συλλογικά, «Ιστοσελίδα» ή «Υπηρεσίες»).
 • Ως Διαχειριστής της παρούσας Ιστοσελίδας ορίζεται η Ατομική Επιχείρηση Περικλής Σίμος Λιανικό & χονδρικό Εμπόριο Τροφίμων, ΑΦΜ: 116021773, ΔΟΥ: Βέροια, Αριθμός ΓΕΜΗ 133485526000 , με έδρα την Τρεμπεσίνας 26 ΤΚ 59131, στην Βέροια Ελλάδα.
 • Το idisma.com.gr αποτελεί ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, το οποίο προσφέρει προς πώληση συσκευασμένα τρόφιμα.
 • Ως τέτοιο, προωθεί ή/και μεταπωλεί προϊόντα των προμηθευτών με τους οποίους συνεργάζεται, διατηρώντας το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα, τα προϊόντα που προβάλλει, καθώς και να τα τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει, οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
 • Το ίδιο ισχύει και για την τιμολογιακή πολιτική, τις πιθανές προσφορές ή/και εκπτώσεις, τις οποίες δύναται ελεύθερα να επιλέγει, τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει, οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή/και τήρηση προθεσμίας.
 • Επισημαίνεται, οτι η περιγραφή των συστατικών των προϊόντων ή/και των πληροφοριών, που περιλαμβάνονται στις ενδείξεις των προϊόντων, καθώς και οι ημερομηνίες παραγωγής ή/και λήξης αυτών, γίνεται από τους ίδιους τους προμηθευτές, τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται στα εκάστοτε προϊόντα. Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα, το οποίο συμμετέχει στην αλυσίδα διανομής μόνο ως ενδιάμεσος ή/και τελικός πωλητής, δεν ευθύνεται ούτε οφείλει να ελέγξει την ακρίβεια όλων των παραπάνω.
 • Δεν επικαλούμαστε ούτε εγγυόμαστε την ακρίβεια ή/και την αξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών ή/και περιεχομένου, σχετικά με οποιαδήποτε προϊόντα, υπηρεσίες, λογισμικό ή/και διαφημίσεις, τα οποία περιέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα, καθώς επίσης και για το περιεχόμενο τρίτων, στο οποίο παραπέμπεστε, δια μέσου συνδέσμων από την Ιστοσελίδα ή/και που η Ιστοσελίδα σας παρέχει πρόσβαση.
 • Λόγω τεχνολογικών περιορισμών, οι φωτογραφίες των προϊόντων που διατίθενται στην Ιστοσελίδα, ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματική κατάσταση των προϊόντων. Επίσης, ενδέχεται σε φωτογραφίες ή/και βίντεο, να υπάρξουν πληροφορίες ή/και στοιχεία, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πιο πρόσφατη απεικόνιση του προϊόντος, καθώς έχουν φωτογραφηθεί ή/και βιντεοσκοπηθεί σε προγενέστερη κατάσταση.
2.  Πνευματική Ιδιοκτησία
 • Η παρούσα Ιστοσελίδα αποτελεί νόμιμο διαδικτυακό τόπο, την διαχείριση του οποίου έχει ο επίσημος Διαχειριστής της. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο το περιεχόμενο στο οποίο έχετε πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα ή/και μέσω αυτής, παραμένουν ιδιοκτησία του Διαχειριστή της ή/και των παρόχων άδειας αυτού, όπως προστατεύονται από Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Νόμους ή/και Συνθήκες για τα πνευματικά δικαιώματα.
 • Δεν διαθέτετε σε καμία περίπτωση, άδεια ή/και συγκατάθεση χρήσης οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, λογοτύπου ή/και άλλου ιδιοκτησιακού, γραφικού υλικού, περιεχομένου ή/και μέρους αυτού, της Ατομικής επιχείρησης Περικλής Σίμος Λιανικό & χονδρικό Εμπόριο Τροφίμων, άρα κατά συνέπεια και της παρούσας Ιστοσελίδας, την οποία διαχειρίζεται.
 • Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η δημιουργία αντιγράφων, η αντιγραφή, η πώληση, η μεταπώληση ή/και οποιαδήποτε, άλλου είδους εκμετάλλευση της παρούσας Ιστοσελίδας ή/και μέρους αυτής, για οποιοδήποτε εμπορικό ή/και άλλο σκοπό. Επίσης, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε πλαίσια ή/και τεχνικές πλαισίου, για να περιβάλετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή/και άλλη ιδιοκτησιακή πληροφορία, συμπεριλαμβανομένων βίντεο, εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή/και μορφής της Ιστοσελίδας.
 • Με την είσοδό σας στην παρούσα Ιστοσελίδα, σας παρέχουμε άδεια πρόσβασης ή/και προσωπικής χρήσης, αλλά όχι άδεια λήψης ή/και τροποποίησης. Η άδεια πρόσβασης ή/ και προσωπικής χρήσης, δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μεταπώληση, εμπορική ή/και επιχειρηματική χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή/και του περιεχομένου της, οποιαδήποτε συλλογή ή/και χρήση καταλόγων, περιγραφών ή/και τιμών προϊόντων.
 • Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση, διαχείριση, διανομή, αντιγραφή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναδημοσίευση, τροποποίηση ή/και αναπαραγωγή με άλλο τρόπο και σε οποιαδήποτε μορφή, οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου ή/και αντιγράφων αυτού, εκτός αν έχετε λάβει έγγραφη άδεια από τον Διαχειριστή της.
3.  Πλοήγηση και Χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών
 • Η πλοήγησή ή/και η σύνδεσή σας, στην παρούσα Ιστοσελίδα, γίνεται σύμφωνα µε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, αποκλειστικά µε δικά σας μέσα ή/και δια μέσου επιλεγμένων από εσάς παρόχων.
 • Η πλοήγηση, χρήση ή/και σύνδεση, στην παρούσα Ιστοσελίδα, καθώς και η διενέργεια αγοραπωλησιών μέσω αυτής, υπόκεινται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Ο Διαχειριστής της Ιστοσελίδας, επιφυλάσσεται του δικαιώµατος, να αφαιρεί ή/και να αλλάζει µέρος ή/και το σύνολο αυτών, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Αν επιθυµείτε να ενημερώνεστε για πιθανές αλλαγές στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, είναι υποχρέωσή σας να επισκέπτεστε τακτικά αυτόν τον σύνδεσµο.
 • Ο Διαχειριστής της Ιστοσελίδας, οποτεδήποτε ή/και χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση, διατηρεί το δικαίωµα, να τροποποιήσει, ανανεώσει ή/και να αναβαθµίσει, το σύνολο ή/και µέρος των παρόντων Όρων Χρήσης, το σύνολο ή/και µέρος του περιεχοµένου της παρούσας Ιστοσελίδας καθώς και το σύνολο ή/και µέρος της εξωτερικής εµφάνισης, δοµής ή/και της σύνθεσης της Ιστοσελίδας.
 • Επίσης, έχει την δυνατότητα να περιορίσει την πρόσβαση σε ολόκληρη την Ιστοσελίδα ή/και σε µέρος αυτής, καθώς και µέρος αυτής να γίνει συνδροµητικό. Διατηρεί το δικαίωµα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα ή/και χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση των χρηστών, να µαταιώσει, αναστείλει ή/και να τερµατίσει την λειτουργία της Ιστοσελίδας.
 • Σε περίπτωση, που κάποιος όρος της παρούσας Σύμβασης, κριθεί ως καταχρηστικός ή/και ακυρωθεί, οι λοιποί όροι της Σύμβασης εξακολουθούν να ισχύουν ή/και να δεσμεύουν αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη.
 • Τυχούσα καθυστέρηση άσκησης από τα συμβαλλόμενα μέρη, μέρους ή/και του συνόλου των δικαιωμάτων, που απορρέουν από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή/και παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα, το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο, κατά την εύλογη κρίση του δικαιούχου.
 • Η παρούσα Ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες, τις οποίες δεν διαχειρίζεται η ίδια. Η Ιστοσελίδα δεν µπορεί να ελέγξει τις συνδεδεμένες ιστοσελίδες, ούτε εγγυάται την ενημερότητα, ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα ή/και την ποιότητα του περιεχομένου τους και σαφώς δεν αποδέχεται ευθύνη για αυτές ή/και για τυχόν απώλεια ή/και ζηµία που µπορεί να προκληθεί από τη χρήση τους. Όταν χρησιμοποιείται τις συνδεδεμένες ιστοσελίδες, ισχύουν αντίστοιχα οι όροι και οι προϋποθέσεις της εκάστοτε ιστοσελίδας.
4.  Περιορισμοί κατά την Πρόσβαση και Χρήση της Ιστοσελίδας
 • Απαγορεύεται, με κάθε τρόπο ή/και με κάθε μέσο, η κατάχρηση, της παρούσας Ιστοσελίδας, η παρακώλυση ή/και με οποιονδήποτε τρόπο ή/και μέσο, παρενόχληση της λειτουργίας της, καθώς και η κλοπή, αντιγραφή, αντικατάσταση ή/και η μεταβολή οποιουδήποτε ηλεκτρονικού ή/και μη υλικού ή/και περιεχομένου της. Επίσης, οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να οδηγήσει σε μη αποδεκτή επιβάρυνση της υποδομής ή/και της λειτουργίας της Ιστοσελίδας
 • Απαγορεύεται η εκτέλεση ή/και η ενθάρρυνση οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης, η ανάρτηση, μετάδοση ή/και η διανομή, μέσω της Ιστοσελίδας στο σύνολό της ή/και μέρους αυτής, κάθε τύπου ή/και είδους προσβλητικού, κακόβουλου, ενοχλητικού επιβλαβούς τεχνολογικά υλικού ή/και οποιουδήποτε τύπου ή/και είδους ιών.
 • Επιπρόσθετα, απαγορεύεται η παραβίαση οποιουδήποτε μέρους των Όρων και Προϋποθέσεων ή/και των Υπηρεσιών, καταστροφή δεδομένων, πρόκληση δυσαρέσκειας σε άλλους χρήστες, παραβίαση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων ή/και άλλων δικαιωμάτων άλλων ατόμων ή/και η αποστολή οποιουδήποτε υλικού εκ μέρους της Ιστοσελίδας σε τρίτους.
 • Η παραβίαση των παραπάνω διατάξεων, συνιστά ποινικό αδίκημα, βάσει της ελληνικής νομοθεσίας. Συνεπώς, ο Διαχειριστής, διατηρεί το δικαίωμά του να αναφέρει οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση, που τυχόν υποπέσει στην αντίληψή του, στις αρμόδιες αρχές ή/και να γνωστοποιεί σε αυτές τα στοιχεία της ταυτότητάς του εκάστοτε υπευθύνου, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
 • Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε μορφής βλάβης ή/και ζημίας προς τρίτους, από τη μη τήρηση των παραπάνω, η Ιστοσελίδα και κατά συνέπεια ο Διαχειριστής αυτής, δεν φέρουν καμία ευθύνη, ούτε αναλαμβάνουν την υποχρέωση οποιασδήποτε μορφής αποζημίωσης σε οποιοδήποτε φυσικό/νομικό πρόσωπο ή/και φορέα, στον οποίο προκλήθηκε η βλάβη ή/και η ζημία.
5.  Λογαριασμός και Συνδρομή
 • Η εγγραφή του ενδιαφερόμενου νέου μέλους, γίνεται με τους εξής τρόπους:
-μέσω του συνδέσμου Εγγραφής, απευθείας από την Ιστοσελίδα.
 • Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να εγγραφείτε (και) στη λίστα των ενημερωτικών δελτίων (newsletters). Η εγγραφή είναι δυνατή και για μη μέλη.
 • Για να εγκριθεί η εγγραφή σας, ενδέχεται πρώτα να ελεγχθούν ή/και να εξεταστούν τα στοιχεία που έχετε δώσει, ώστε στη συνέχεια, να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις προσφερόμενες στα εγγεγραμμένα μέλη υπηρεσίες. Επισημαίνεται, οτι δικαιούμαστε αναιτιολόγητα ή/και για λόγους νομιμότητας, να αρνηθούμε την αίτηση εγγραφής ενός μέλους, την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών ή/και την διενέργεια συναλλαγών μαζί του.
 • Κάνοντας εγγραφή και δημιουργώντας έναν λογαριασμό στην παρούσα Ιστοσελίδα, είστε υπεύθυνοι για την διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού σας, όπως και για όλες τις δραστηριότητες ή/και ενέργειες, που συμβαίνουν μέσω αυτού ή/και που συνδέονται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Η παροχή ψεύτικων στοιχείων επικοινωνίας οποιουδήποτε είδους ενδέχεται να οδηγήσουν στον τερματισμό του λογαριασμού σας. Θα πρέπει να ειδοποιείτε άμεσα την Ιστοσελίδα, για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση στον λογαριασμό σας ή/και για οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ασφαλείας. Η Ιστοσελίδα, όπως και ο Διαχειριστής αυτής, δεν φέρουν ευθύνη για οποιεσδήποτε ενέργειες ή/και παραλείψεις εκ μέρους σας, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε ζημιών προκύψουν σαν αποτέλεσμά τους.
 • Ο Διαχειριστής της Ιστοσελίδας, ενδέχεται, να αναστείλει, απενεργοποιήσει ή/και να διαγράψει τον λογαριασμό σας ή/και μέρος αυτού, αν αποφασίσει οτι έχετε παραβιάσει οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Σύμβασης. Σε περίπτωση διαγραφής του λογαριασμού σας, για τον παραπάνω λόγο, δεν θα μπορέσετε να κάνετε επανεγγραφή.
6.  Περιεχόμενο Χρήστη
 • Οποιαδήποτε δεδομένα, πληροφορίες ή/και υλικό (στο εξής αναφερόμενο ως «Περιεχόµενο Χρήστη»), τα οποια υποβάλλετε στην παρούσα Ιστοσελίδα κατά την χρήση της, δεν αποτελούν ιδιοκτησία της ίδιας ούτε του Διαχειριστή της. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, ποιότητα, ακεραιότητα, νομιμότητα, αξιοπιστία ή/και την  καταλληλότητα, καθώς και το δικαίωμα για χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας που υποβάλλετε στο Περιεχόμενο Χρήστη.
 • Το Περιεχόμενο Χρήστη που υποβάλλετε ή/και δημιουργείτε χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, ενδέχεται να παρακολουθείται ή/και να ελέγχεται από την Ιστοσελίδα ή/και τον Διαχειριστή αυτής. Ωστόσο, εκτός αν επιτρέπεται, ειδικά από εσάς, η χρήση της Ιστοσελίδας, δεν δίνει στον Διαχειριστή της, την άδεια να χρησιμοποιεί, αναπαράγει, προσαρμόζει, τροποποιεί, δημοσιεύει ή/και να διανέμει το περιεχόμενο που δημιουργείται από εσάς ή/και αποθηκεύεται στον Λογαριασμό Χρήστη σας, για εμπορικούς, διαφημιστικούς ή/και παρόμοιους σκοπούς. Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα του για πρόσβαση, αντιγραφή, διανομή, αποθήκευση, αποστολή, αναδιαμόρφωση, εμφάνιση ή/και απόδοση του περιεχομένου στον Λογαριασμό Χρήστη σας, αποκλειστικά, όπως απαιτείται, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών σε εσάς.
 • Χωρίς περιορισµό των ανωτέρω εγγυήσεων, ο Διαχειριστής συνεχίζει να διατηρεί το δικαίωµα, αποκλειστικά κατά την διακριτική του ευχέρεια, να αρνηθεί ή/και να αφαιρέσει οποιοδήποτε Περιεχόµενο Χρήστη, το οποιο, κατά την λογική του γνώµη, παραβιάζει οποιαδήποτε από τις Πολιτικές ή/και τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας, ή/και είναι, για οποιονδήποτε λόγο ή/και κατά οποιοδήποτε τρόπο ή/και µέσο, επιζήµιο ή/και ανάρµοστο.
7.  Όροι και Διαδικασία Πώλησης
 • Πραγματοποιώντας μια παραγγελία, συμφωνείτε οτι η αγοραπωλησία των εκάστοτε προϊόντων, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις*, της παρούσας Ιστοσελίδας.
 • Η σύμβαση αγοράς των προϊόντων, καταρτάται μόνο αφότου εγκριθεί η πληρωμή σας.
 • Όλα τα προϊόντα διατίθενται μόνο για προσωπική χρήση και όχι για μεταπώληση, με εξαίρεση την περίπτωση των επαγγελματιών (εμπόρων/B2B πελατών).
 • Παραγγελίες μπορείτε να υποβάλετε είτε ως εγγεγραμμένο μέλος της Ιστοσελίδας μας, είτε ως μη ταυτοποιημένος χρήστης (guest user), χωρίς να χρειάζεται να εγγραφείτε.
 • Κάθε φορά, μετά την ολοκλήρωση των αγορών σας, συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, τα οποια εμφανίζονται στην φόρμα παραγγελίας. Το σύνολο των στοιχείων που αποστέλλετε εμπίπτουν στην Πολιτική Απορρήτου*, συλλέγονται και επεξεργάζονται με πλήρη ασφάλεια, κατόπιν της συγκατάθεσής σας, η οποια παρέχετε με την αποστολή της ως άνω φόρμας. Σε κάθε περίπτωση κάθε φορά που αποστέλλετε ένα αίτημα προς παραγγελία, θα πρέπει πρώτα να έχετε αποδεχτεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις*.
 • Κατά την εξέλιξη της εκτέλεσης της παραγγελίας σας, θα λάβετε μια σειρά αυτοματοποιημένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τα οποία θα αναφέρουν την πρόοδο της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε εκκρεμότητα ή/και πρόβλημα, κατά τη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας, τότε θα σας αποσταλεί αντίστοιχο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή/και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα τηλέφωνα που μας έχετε δώσει.
 • Με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας, συναινείτε στην λήψη των ανωτέρω ειδοποιήσεων, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας. Αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), πρέπει να φροντίζετε να μπορούν να φτάσουν σε εσάς, όπως επίσης και να τα διατηρείτε καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλαγής μας. Είναι υποχρέωσή σας, σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε τα σχετικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), να επικοινωνήσετε μαζί μας.
 • Ο Διαχειριστής, με σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή διασφάλιση των συναλλαγών, δύναται, χωρίς όμως να υποχρεούται, να διεξάγει έλεγχο, δια μέσου των συνεργαζόμενων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, ως προς την ορθότητα των στοιχείων πληρωμής που αποστέλλετε, στην περίπτωση που πρόκειται για πληρωμή με πιστωτική κάρτα ή/και μέσω τρίτου online παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.
 • Ο Διαχειριστής, κατά το στάδιο της ολοκλήρωσης της παραγγελίας ή/και της σύνδεσης με τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, δύναται να απορρίψει την παραγγελία σας, εφόσον διαπιστωθεί το ενδεχόμενο να υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με τα παραπάνω στοιχεία πληρωμών.
 • Παραδόσεις παραγγελιών πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανάλογα, με τη νομοθεσία κάθε χώρας, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδέχεται, να υπάρχουν περιορισμοί στην πώληση ορισμένων προϊόντων ή/και η πώληση ορισμένων προϊόντων να μην επιτρέπεται καθόλου. Σε τέτοια περίπτωση, θα υπάρχει άμεση ενημέρωση προς τον αγοραστή. Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με όλες τις χώρες, στις οποιες έχουμε την δυνατότητα να εκτελούμε αποστολές.
 • Διευκρινίζεται, οτι ο χρόνος αποστολής ενδέχεται να ποικίλλει, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων ή/και τη δέσμευση των προμηθευτών σε σχέση με το χρόνο παράδοσης. Επίσης, οι χρόνοι παράδοσης υπόκεινται σε καθυστερήσεις, λόγω καθυστερήσεων από τις εταιρείες ταχυμεταφορών ή/και ανωτέρας βίας, κάτι που δεν αποτελεί δική μας ευθύνη. Για περαιτέρω πληροφορίες.
 • Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, διαπιστωθεί απροσδόκητη έλλειψη, από τους προμηθευτές, σε κάποια προϊόντα, που έχετε θέσει στην παραγγελία σας ή/και που υφίσταται οποιοδήποτε πρόβλημα, σε σχέση με τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο αίτημά σας, τότε, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να έρθουμε σε επαφή μαζί σας, είτε με μήνυμα, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), που μας έχετε δηλώσει, είτε με απευθείας τηλεφωνική επαφή. Εφόσον δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί σας, για διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών, τότε η παραγγελία σας θα εκτελείται κατά το μέρος που υπάρχει διαθεσιμότητα και θα ακυρώνεται για το υπόλοιπο μέρος. Σε κάθε περίπτωση, η οποιαδήποτε τροποποίηση της παραγγελίας σας, θα σας αποστέλλεται με νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), το οποιο θα αποτελεί και το επιβεβαιωτικό της παραγγελίας σας, βάσει του οποιου και θα εκτελείται.
 • Λόγω της φύσης των προϊόντων μας, μερικά από τα οποια μπορούν να αλλοιωθούν, να λήξουν σύντομα ή/και που είναι ευπαθή/ευαίσθητα, η τήρηση των οδηγιών που παρέχονται στη συσκευασία του προϊόντος, αποτελεί ευθύνη του αγοραστή/πελάτη. Επίσης ο αγοραστής/πελάτης φέρει την ευθύνη για τα προϊόντα κατόπιν της παράδοσής τους από τον μεταφορέα. Ομοίως, λόγω της φύσης των προσφερόμενων προϊόντων, δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη σε περίπτωση που δεν παραληφθούν κατά την ημέρα παράδοσης από υπαιτιότητα του αγοραστή/πελάτη, δηλαδή με την πρώτη προσπάθεια παράδοσης.
8.  Τιµολογιακή Πολιτική
 • Διατηρούμε το δικαίωμα να διαμορφώνουμε ελεύθερα την τιμολογιακή πολιτική μας, να τροποποιούμε τις αναγραφόμενες τιμές στην Ιστοσελίδα, να αλλάζουμε ή/και να αποσύρουμε τις προσφορές οποτεδήποτε με ή/και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, οι οποίοι θα ενημερώνονται για την ισχύουσα κάθε φορά τιμή, από την σχετική ανάρτησή της στην ιστοσελίδα.
 • Ο χρήστης επιλέγει, στο ειδικό πεδίο την χώρα αποστολής της παραγγελίας του, η οποία καθορίζει και τον τιμοκατάλογο των προϊόντων σύμφωνα με την εμπορική πολιτική μας, καθώς και τα αντίστοιχα μεταφορικά έξοδα της χώρας.
 • Όλες οι τιμές των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών, στην παρούσα Ιστοσελίδα, απαντώνται σε νόμισμα Ευρώ.
 • Σε όλες τις αναγραφόμενες τιμές λιανικής, των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών, που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, περιλαμβάνεται ΦΠΑ.
 • Το κόστος της αποστολής θα χρεώνεται επιπρόσθετα. Όλες οι τυχόν επιπλέον χρεώσεις, που μπορεί να προκύψουν, περιλαμβάνονται στο «Συνολικό Κόστος».
9.  Πολιτική Πληρωμών
 • Στον χρήστη/καταναλωτή/αγοραστή του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, διατίθεται η δυνατότητα επιλογής ενός από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής, των προϊόντων, που τον ενδιαφέρει να αγοράσει:
– μέσω πιστωτικής κάρτας – μέσω τρίτου συνεργαζόμενου online παρόχου πληρωμών – με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας – εξόφληση με μετρητά, αποκλειστικά σε περίπτωση παραλαβής από τη φυσική έδρα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Περισσότερες πληροφορίες για την ακριβή τοποθεσία μας, θα βρείτε στο ειδικό πεδίο Επικοινωνήστε Μαζί μας*. – με αντικαταβολή, αποκλειστικά εντός Ελλάδος
 • Επιταγές ως μέσο πληρωμής οποιασδήποτε αγοράς, δεν γίνονται δεκτές.
 • Δεν υπάρχει δυνατότητα συνδυασμού διαφορετικών μεθόδων πληρωμής για μια παραγγελία.
 • Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, παραστατικά αξίας άνω των 500€ προς ιδιώτες (Απόδειξη Λιανικής) και προς επαγγελματίες/επιχειρήσεις (Τιμολόγιο Πώλησης) θα πρέπει να εξοφλούνται κατ’ αποκλειστικότητα με τους παρακάτω τρόπους:
– χρέωση σε πιστωτική ή/και χρεωστική κάρτα – κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
 • Σε περίπτωση πληρωμής μέσω τρίτου online παρόχου πληρωμών, συμφωνείτε ή/και αποδέχεστε οτι υπόκειστε στους όρους ή/και στις προϋποθέσεις λειτουργίας του συγκεκριμένου online παρόχου πληρωμών, δεδομένου, μάλιστα, οτι έχετε συμβληθεί μαζί του, κατά την εγγραφή σας ως μέλους του. Σε περίπτωση που σας επιστραφούν χρήματα δια μέσου τρίτου παρόχου πληρωμών, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με τυχόν προμήθεια, που θα σας χρεώσει ο συγκεκριμένος τρίτος πάροχος, βάσει των όρων χρήσης και λειτουργίας του. Η παρούσα Ιστοσελίδα, όπως και ο Διαχειριστής αυτής, δεν ευθύνονται για τις πολιτικές και τη λειτουργία τρίτων παρόχων πληρωμών.
 • Σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας, η διαδικασία θα πραγματοποιείται και θα ολοκληρώνεται, δια μέσου έμπιστου τραπεζικού ιδρύματος, το οποιο παρέχει όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ασφαλείας ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η συλλογή ή/και η επεξεργασία των στοιχείων πληρωμής που αποστέλλετε, λαμβάνονται αποκλειστικά από τους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επεξεργασία τους, με σκοπό την ολοκλήρωση της πληρωμής. Η παρούσα Ιστοσελίδα, όπως και ο Διαχειριστής αυτής, ουδόλως ευθύνονται για την ασφάλεια, με την οποια λειτουργούν ή/και διαχειρίζονται, οι συνεργαζόμενοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, τα παραπάνω αναφερόμενα δεδομένα ηλεκτρονικών συναλλαγών.
10.  Αλλαγές και Ακυρώσεις Παραγγελιών
 • Οποιαδήποτε αλλαγή ή/και ακύρωση σε παραγγελία, γίνεται δεκτή, μόνο εφόσον η
Επιβεβαίωση Παραγγελίας δεν έχει αποσταλεί, άρα η παραγγελία δεν έχει ολοκληρωθεί.
 • Επισημαίνεται, οτι για λόγους ασφαλείας, μετά την επιβεβαίωση παραγγελίας, δεν είναι δυνατή η αλλαγή της δηλωθείσας διεύθυνσης παράδοσης.
 • Μπορείτε, εφόσον είστε καταναλωτής, να ασκείσετε την διαδικασία επιστροφής προϊόντων ή/και το δικαίωμα σας για υπαναχώρηση, τα οποια προβλέπονται από την παρούσα Σύμβαση.
11.  Επιστροφές Ελαττωματικών Προϊόντων
 • Αν λάβετε ελαττωματικό προϊόν, προϊόν που χαρακτηρίζεται από διαπιστωμένη έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας ή/και αν προκύψει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα, κατ’ υπαιτιότητά μας, σας καλούμε να έρθετε αμέσως σε επικοινωνία μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.
 • Επιστροφές γίνονται αποκλειστικά προς τη φυσική έδρα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, Τρεμπεσίνας 26 ΤΚ 59131, Βέροια, Ελλάδα.
 • Η παραλαβή του προϊόντος από την Εταιρία μας, θα γίνεται αποκλειστικά από συνεργαζόμενο μεταφορέα μας, αφού πρώτα επικοινωνήσετε μαζί μας, για να μας ενημερώσετε σχετικά με το διαπιστωμένο πρόβλημα που έχει προκύψει.
 • Η παραλαβή του προϊόντος προς επιστροφή, θα γίνεται αποκλειστικά από την διεύθυνση παράδοσης την οποια είχατε δηλώσει, κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας.
 • Για να γίνει δεκτή μια επιστροφή, θα πρέπει το προϊόν να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, με την αρχική συσκευασία του ακέραιη και να έχουν διατηρηθεί οι σωστές συνθήκες συντήρησης.
 • Το προϊόν, που επιστρέφεται πρέπει να συνοδεύεται με απόδειξη λιανικής/τιμολόγιο πώλησης/δελτίο αποστολής. Επισημαίνουμε ιδιαίτερα, πως, αν δεν υπάρχει κάποιο από τα προαναφερθέντα συνοδευτικά έγγραφα, το αίτημά σας δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί, ενώ το προϊόν δεν θα παραλαμβάνεται.
12.  Πολιτική και Διαδικασία Υπαναχωρήσεων
 • Κάθε χρήστης, ο οποιος προβαίνει σε αγορές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, σύμφωνα με την Οδηγία 2011/83 / EC της Ε.Ε., διατηρεί το δικαίωμα της υπαναχώρησης  από την αγοραπωλησία, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της παράδοσης.
 • Για να είναι έγκυρη η υπαναχώρηση, ο πελάτης καλείται να προχωρήσει σε τηλεφωνική ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί μας, εντός της ανωτέρας προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, ή/και σε αποστολή της δήλωσης υπαναχώρησης μαζί με το προϊόν που επιθυμεί να επιστρέψει, υπό τον όρο ότι αμφότερα (το προϊόν και η δήλωση), θα παραληφθούν από εμάς, εντός της απόλυτης προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, από την ημέρα της παράδοσης στον πελάτη. Άλλως, σε οποιαδήποτε διαφορετική περίπτωση ή/ και αποστολή, μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, η υπαναχώρηση θα ορίζεται άκυρη.
 • Σας ενημερώνουμε ότι όσα από τα προϊόντα μας μπορούν να αλλοιωθούν, να λήξουν σύντομα ή/και είναι ευπαθή/ευαίσθητα, εξαιρούνται ρητώς εκ του νόμου από το δικαίωμα υπαναχώρησης. Τα κριτήρια για το καθορισμό των εξαιρούμενων από τη δυνατότητα άσκησης υπαναχώρησης προϊόντων, ορίζονται βάσει νόμου ή/και βάσει των δηλώσεων ή/και σχετικών οδηγιών συντήρησης των παρασκευαστών, όπως αυτές εμφανίζονται, επί των αναγραφόμενων ενδείξεων, στις ετικέτες των προϊόντων.
 • Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, για προϊόντα που δεν εξαιρούνται, η αποστολή τους γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του καταναλωτή, ο οποίος αντίστοιχα αναλαμβάνει όλα τα μεταφορικά έξοδα. Τονίζεται ότι αποστολές πραγματοποιούνται μόνο προς την φυσική έδρα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, Τρεμπεσίνας 26 ΤΚ 59131, Βέροια, Ελλάδα.
 • Για να γίνει δεκτή η υπαναχώρηση, τα προϊόντα που επιστρέφονται θα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν, χωρίς να έχουν χρησιμοποιηθεί, στην αρχική τους συσκευασία ακέραιη, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνοδεύονταν και να έχουν διατηρηθεί οι σωστές συνθήκες συντήρησης.
 • Τα προϊόντα που επιστρέφονται, πρέπει να αποστέλλονται μαζί με απόδειξη λιανικής/τιμολόγιο πώλησης/δελτίο αποστολής, καθώς επίσης και με τη δήλωση υπαναχώρησης. Ειδικότερα, το έντυπο αυτό πρέπει να συμπληρώνεται με όλες τις απαραίτητες ζητούμενες πληροφορίες και να υπογράφεται από εσάς.
 • Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω όροι, η επιστροφή του τιμήματος, που έχετε ήδη καταβάλλει, θα γίνεται απευθείας από εμάς, σε συνεργασία με τον συνεργαζόμενο πάροχο πληρωμών ή/και με άλλο τρόπο, εντός της χρονικής διάρκειας, που προβλέπει ο νόμος στην περίπτωση της υπαναχώρησης, ο οποιος ανέρχεται εξίσου σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες. Σε περίπτωση που σας επιστραφούν χρήματα δια μέσου τρίτου παρόχου πληρωμών (π.χ. χρεωστική ή πιστωτική κάρτα κ.λπ.), ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με τυχόν προμήθεια που θα σας χρεώσει ο συγκεκριμένος τρίτος πάροχος, βάσει των όρων χρήσης και λειτουργίας του, για τα οποία δεν ευθυνόμαστε εμείς.
 • Επισημαίνουμε ιδιαίτερα, οτι αν δεν πληρούνται οι ανωτέρω όροι ή/και αν δεν υπάρχει κάποιο από τα προαναφερθέντα συνοδευτικά έγγραφα του προϊόντος, το αίτημά σας για υπαναχώρηση δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί, ενώ το προϊόν θα σας επιστραφεί με αποκλειστικά δική σας χρέωση.
13.  Επικοινωνία και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα ή/και επιλέγετε να αποστείλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά. Εμείς, ερχόμαστε σε επικοινωνία μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή/και μέσω αναρτήσεων στην Ιστοσελίδα. Συνεπώς, θεωρούμε ότι συμφωνείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες από εμάς. Όλες οι επικοινωνίες, τις οποίες είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε ηλεκτρονικά, πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις γραπτής επικοινωνίας.
 • Σας παρέχουμε την επιλογή αλληλεπίδρασης με μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook. Για να καταστεί δυνατή αυτή η αλληλεπίδραση, πιθανώς, οι σύνδεσμοι που παρέχονται να επιτρέπουν την πρόσβαση ή/ και την σύνδεση στους λογαριασμούς σας, στα κοινωνικά δίκτυα. Διευκρινίζεται πως ο Διαχειριστής της Ιστοσελίδας, δεν ελέγχει αυτές τις υπηρεσίες των κοινωνικών δικτύων και άρα δεν μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις απορρήτου σας σε αυτές τις υπηρεσίες ή/και να θέσει κανόνες για τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας πληροφοριών σε αυτές τις υπηρεσίες.
14.  Αποποίηση Ευθύνης και Αποζημίωση
 • Το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας, τα προϊόντα και οι Υπηρεσίες, παρέχονται χωρίς εγγυήσεις. Εκτός αν αναφέρεται ρητώς το αντίθετο, στο μέγιστο βαθμό που το επιτρέπει ο νόμος, αποκλείονται οποιεσδήποτε προϋποθέσεις, εγγυήσεις ή/και άλλοι όροι, οι οποίοι ενδεχομένως με άλλο τρόπο να συνάγονταν από την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Ο Διαχειριστής, της παρούσας Ιστοσελίδας, δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε αξιώσεις, απώλειες, απαιτήσεις ή/και ζημίες οποιουδήποτε είδους, σχετικά με την Ιστοσελίδα ή/και τα δεδομένα που εμφανίζονται σε αυτή, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, άμεσων, έμμεσων, τυχαίων ή/και αναμενόμενων απωλειών ή/και ζημίων. Τα ανωτέρω ισχύουν είτε αυτές οι απαιτήσεις, απώλειες ή/και ζημιές, προκύψουν εξ’ αδικοπραξίας ή/και εξ’ αμελείας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ή/και άλλως.
 • Ο Διαχειριστής, της παρούσας Ιστοσελίδας, δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή/και ζημία, που μπορεί να προκληθεί από επίθεση, η οποία αφορά άρνηση υπηρεσίας, ιούς ή/και άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό, λόγω της χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας ή/και της λήψης οποιουδήποτε υλικού έχει αναρτηθεί στην παρούσα ή/και σε οποιαδήποτε Ιστοσελίδα συνδεδεμένη με αυτή.
 • Ο Διαχειριστής, της παρούσας Ιστοσελίδας, δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που δικαιούστε την επιστροφή μέρους ή/και του συνόλου του τιμήματος για τυχόν καθυστέρηση των συνεργαζόμενων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών για την εκτέλεση της σχετικής εντολής που ο Διαχειριστής έχει δώσει εμπρόθεσμα.
 • Παρότι η πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα, γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη, όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, δεν επηρεάζονται τα νόμιμα δικαιώματά σας.
 • Σε κάθε περίπτωση, εφόσον οποιαδήποτε ζημία σας οφείλεται σε αποδεδειγμένη αμέλεια της εταιρίας, η εταιρία ευθύνεται μόνον για την κάλυψη τυχόν θετικής ζημίας του ζημιωθέντος, που προέρχεται και σχετίζεται ευθέως με το ζημιογόνο γεγονός ή/και την αμέλεια της εταιρίας.
 • Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε ή/και να απαλλάξετε τον Διαχειριστή της παρούσας Ιστοσελίδας, από οποιαδήποτε απαίτηση τρίτων μερών, ευθύνη, ζημία ή/και κόστη, που προκύπτουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς ή/ και από την παραβίαση εκ μέρους σας των Όρων και Προϋποθέσεων.